Elektronische ontsteking vervroegen

Boor de gaatjes in de Rode circeltjes groter. (ik heb ze 1mm groter geboord)

Zet de onsteking weer terug op zijn plek en schroef de schoefjes er weer in. Je merkt nu dat er speling op de onsteking zit en dat je hem een beetje kan draaien. Draai hem TEGEN DE KLOK IN als je je ontsteking wilt vervroegen.

Of er verschil is tijdens het rijden weet ik niet, want ik had toen te veel dingen tegelijk verandert om dit verschil op te merken. 

In princiepe loopt je blok beter op hogere toerentallen, en iets minder op lagere toerentallen. Wat de beste vooronsteking is kan ik je niet vertellen, ik denk dat het vespablok standaard niet genoeg voorontsteking heeft omdat deze gemaakt is voor 4250rpm MAX terwijl flink opgefokte vespa’tjes het dubbele toerental halen.

Bij een hoger toerental is meer voorontsteking nodig!